خرس قطبی صفحه اول

چرا خرس قطبی سفید است

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

خرس های قطبی این عظیم ترین گوشت خوار های کره ی زمین که در قطب شمال زندگی میکنند دارای مو های بی رنگ و تو خالی هستند

چرا خرس قطبی سفید است
که وقتی ما آنها را میبینیم سفید به نظر می آیند
اما واقعا چرا این خرس ها سفید شده اند
خرس قطبی درواقع نوادگان همین خرس های قهوه ای هستند که به شمال کوچ کرده اند و در آنجا زندگی میکنند و طی تکاملی سفید شده اند
این تکامل مربوط به شش میلیون سال قبل است و دلیل اصلی آن هم مثل همه ی فرایند های فرگشت جنگ برای زنده ماندن ، شکار نشدن و شکار کردن است
مو های بدن خرس قطبی شفاف است و سفید نیست و چون آنها همیشه در برف میبینیم سفید به نظر می آیند
مو های بدن خرس های قطبی فاقد رنگ دانه است و مانند یخ عمل میکند
در نهایت بی رنگ شدن مو های خرس قطبی به دلیل هماهنگی با محیط است

فیلم مستند درباره خرسهای قطبی و توضیحات درباره موهای خرس قطبی