خرس قطبی صفحه اول

ویژگی های خرس قطبی

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

خرس قطبی یکی از جالب ترین موجودات کره زمین است ، این جانور سنگین ترین جانور گوشت خوار دنیاست

ویژگی های خرس قطبی

وزن آن تا 450 کیلو و قد آن تا دو متر و شصت سانت میرسد

خرس قطبی میتواند بوی خون را از 30 کیلومتری احساس کند

خرس قطبی قادر است با سرعت زیادی شنا کند و سرعت آن تا 10 کیلومتر در ساعت هم میرسد

خرس های قطبی فقط در قطب شمال زندگی میکنند و از گراز دریایی دلفین ها و خوک آبی تغزیه میکنند

مو های بدن خرس قطبی از نوع میان تهی است و همین ویژگی باعث میشود که بتواند سرمای شدید قطب را تحمل کند

شیر خرس قطبی بسیار چرب است و همین باعث رشید سریع توله ی آن از نیم کیلو تا 13 کیلو میشود

این جانور شگفت انگیز در خطر انقراض قرار دارد ، گرم شدن کره ی زمین و شکار بومیان قطب شمال دلیل انقراض این خرس است