خرس قطبی
صفحه اول

خرس های قطبی چه میخورند ؟

خیلی ها میگویند خرس های قطبی ماهی ، پنگوئن و حتی نهنگ میخورند !

درست است خرس های قطبی وقتی گرسنه باشند هر چیزی که سر راهشان باشد میخورند


برای مشاهده ی اندازه ی کامل کلیک کنید

اما شکار بعضی از حیوانات برای خرس قطبی ممکن نیست
خرس های قطبی بزرگترین جانور گوشتخوار روی زمین است و  اشتهای زیادی دارند
این موجودات به غذای زیادی نیاز دارند تا در آن شرایط سخت و سرد قطب بتوانند زنده بمانند
وزن خرس قطبی نر تا 540 کیلو گرم و خرس قطبی ماده تا 300 کیلو میرسد البته ماده ها در فصل جفت گیری وزن اضافه میکنند

آیا خرس قطبی پنگوئن ها را میخورد ؟
اگر خرس قطبی دستش به پنگوئن برسد حتما آنرا میخورد ولی مشکل اینجاست که جایی که خرس قطبی زندگی میکند هیچ پنگوئنی نیست ! خرس های قطبی در قطب شمال ، کانادا ، روسیه ، نروژ و گرینلند  و پنگوئن ها در قطب جنوب هستند !

آیا خرس قطبی ماهی میخورد ؟
برخلاف اجدادش خرس های گریزلی و قهوه ای خرس قطبی ماهی نمیخورد !
ولی اگر میتوانستند حتما میخوردند
ماهی ها در عمق زیادی زندگی میکنند و دست خرس قطبی به آنها نمیرسد !
و امکان اینکه خرس قطبی در آب های عمیق اقیانوس منجمد شمالی شیرجه بزند غیر ممکن است ، مگر در تابستان که ماهی ها ممکن است به سطح بیایند

اما خرس های قطبی چه میخورند ؟
غذای اصلی خرس های قطبی خوک دریایی است
یک خوک دریایی تقریبا 70 کیلو است
خرس قطبی عاشق خوردن پوست خوک دریایی و همچنین چربی زیر پوست آن است
خرس های قطبی در بالای دهانه ی سوراخ های یخ منتظر میمانند تا خوک های دریایی برای تنفس بیایند ، آنها هر یک ربع یک بار می آیند
ممکن است خرسی ساعت ها منتظر بماند ولی خوک دریایی از سوراخ دیگری برای تنفس استفاده کند و خرس در شکار نا کام بماند

خرس های قطبی موجودات سو اسفتاده گری هم هستند
وقتی در فصل زمستان یک نهنگ در یخ گیر کند و نتواند حرکت کند این بهترین غذا برای این خرس شکمو است و سریع دست به کار شده و نهنگ چاق و پر چربی را میخورد
خرس های قطبی اگر بتوانند پستان داران دیگر را هم مثل گوزن شمالی ، تخم پرندگان و حتی روباه را میخورند آنها وقتی گرسنه باشند و هیچ چیز دیگری نباشد علف ، میوه ، خزه و حتی زباله هم میخورند و صد البته اگر به یک انسان هم برسند
انسان را هم خواهند خورد.