خرس قطبی
صفحه اول

حمله ی خرس قطبی به انسان

در سال نهم جولای 1999 میلادی ، برابر با جمعه 18 تیر سال 1378 شمسی هتی امیتناک یک زن 64 ساله توسط یک خرس قطبی به قتل رسیده است
در پی این جریان یک زن مرد و دو نفر دیگر زخمی شدند
در بعد از ظهر یک روز جمعه در یک کمپ نزدین به خلیج هادسون د تورنتو کانادا خرس قطبی به چادر یک خانواده نزدیک میشود
مردی با پرتاب سنگ سعی در دور کردن خرس قطبی داشته است اما خرس قطبی به آنها حمله میکند
در هنگام حمله یک زن به نام هتی امیتناک 64 ساله درجا کشته میشود
زنی دیگر فرار میکند و با رادیو تقاضای کمک میکند
دو مامور و دو پرستار به محل میروند
مرد و برادر زاده اش هم زخمی میشوند و در بیمارستانی در وینیپگ بستری میشوند
بعد ها ماموران کانادایی خرس قطبی را پیدا میکنند و میکشند
حمله ی خرس قطبی به انسان ها بسیار نادر است !

حمله ی خرس قطبی به انسان